מכינה לקורס קציני בטיחות בתעבורה

קורס מכינה - מערכות רכב - טרום קורס קציני בטיחות

להלן תנאי הסף לקבלה לקורס מכינה מערכות רכב (יש להציג תעודות / אישורים מקוריים)

  • מחזיק/ה בתעודת השכלה 12 שנות לימוד
  • רשיון נהיגה מדרגה C1 לפחות.

עמידה בלפחות מאחד התנאים הר"מ:

  • עוזר קצין בטיחות שעסק בתפקיד זה לפחות 3 שנים, יש לצרף אישור המעיד על כך ממנכ"ל החברה או אישור מקצין בטיחות מוסמך.
  • מחזיק/ה בתעודת מנהל צי רכב שעסק/ה במקצוע זה 5 שנים לפחות.
  • בוחן תנועה
  • בוחן נהיגה
  • מורה נהיגה שעסק 5 שנים לפחות במקצוע זה
  • נהג המחזיק באחד מדרגות רישיון נהיגה: C1,C,E,D ושעסק בנהיגה בפועל במשך 10 שנים לפחות
  • בעל תעודת סוג 1 מכונאות רכב

אם המועמד עומד בתנאי הסף הוא יישלח למבחני התאמה במכון אדם מילוא. 
מעבר בהצלחה של מבחני ההתאמה יקנה לו זכות להשתתף במכינה.

מועמד אשר יסיים בהצלחה את קורס המכינה, יהיה זכאי להשתתף בקורס קציני בטיחות בתעבורה.

הפניה למבחני התאמה יקבל המועמד מאגף קציני בטיחות בתעבורה. לתיאום יש להתקשר לטלפון: 03-9545432