סדנאות נהיגה ואלכוהול

סדנט מיועדת לתלמידי כיתות י"א, בסבסוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.