נוהגים בטוח

סדנא לבטיחות בדרכים לתלמידי כיתות י"ב, בסבסוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.