פריסה באזור הצפון

"דרכים המכללה להכשרה מקצועית" מקיימת שיתופי פעולה עם בתי"ס לתחבורה שונים ברחביי הארץ.

 

 

לפרטים נוספים: 1-800-35-35-08