קורס מנהלים מקצועיים

כללי:
 
הקורס מיועד למורי נהיגה המבקשים לקבל היתר לניהול מקצועי של בי"ס לנהיגה שבאמצעותו יוכלו לפתוח בי"ס לנהיגה משלהם או לשמש כמנהלים מקצועיים בבתי ספר לנהיגה אחרים. היתר לניהול מקצועי יאפשר למחזיקים בו לבחון תלמידי נהיגה במבחנים פנימיים. הקורס עוסק בתורת המקצוע, כמו גם,  מקנה מיומנויות ניהול בסיסיות ושיווק.
 
בדוק אם אתה עומד בתנאי הסף לקבלה לקורס מנהלים מקצועיים ?
 • מחזיק ברישיון הוראת נהיגה במשך 3 שנים לפחות.
 • ללא רישום פלילי שעלול למנוע מלקבל תעודת יושר מהמשטרה
 • ללא עבירות תנועה חמורות (לשיקול דעתה של רשות הרישוי)
 • מצב בריאותי וכושר ראייה תקינים
 • בידך מכתב מנומק של בעל ביה"ס לנהיגה בו אתה עובד הממליץ בפני אגף הרישוי לקבלך לקורס מנהלים מקצועיים.

תיאור התהליך לקבלה לקורס:

 • יש להצטייד ברישיון נהיגה/הוראה ובת"ז.
 • יש לגשת למשרדו של המפקח המחוזי על בתיה"ס לנהיגה במשרד הרישוי המחוזי.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יבדוק אם המסמכים הרלוונטיים תומכים בתנאי הסף לקבלה להשתלמות.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יבקש עבורך תעודת יושר מהמטה הארצי של המשטרה.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יקבע לך מועד בו תעמוד בפני וועדת מיון שבסופה יוחלט אם להפנותך לקורס מנהלים מקצועיים.
 • המלצתנו להתכונן היטב לפני הופעתך בפני הרכב הוועדה בנושאים; דיני תעבורה, נהלי רישוי, חידושים טכנולוגיים וסוגיות מתודיות בתהליך לימוד הנהיגה.
 • אנו עורכים סדנת הכנה לקראת וועדת המיון. צלצל אלינו למוקד הטלפוני הארצי ; 1-800-35-35-08.
 • אנו מממנים את עלות הסדנא למורי הנהיגה שיעברו בהצלחה את הוועדה המקצועית ויבחרו ללמוד במכללת דרכים.
 • עם קבלת ההפניה פנה אלינו בהקדם כדי שנרשום אותך לקורס הקרוב.
משך הקורס:
כ-300 שעות (פריסת השעות בתאום עם המשתתפים), בדרך כלל כ- 7 חודשים.
 
תוכנית הלימודים העיונית:
דיני תעבורה, נהלי רישוי, חידושים טכנולוגיים, הכוחות הפועלים על הרכב, דינמיקת העצירה, חוקי עבודה, חשבונאות ומיסוי, סוגיות במתודיקה של הוראת נהיגה, הערכת מבחני נהיגה, שיווק, סטטיסטיקה, יישומי מחשב וניהול.
 
מבחנים:
בתום לימוד כל מקצוע נבחנים במבחן פנימי. מעבר בהצלחה של כל הבחינות כמו גם הגשת עבודות מהווה תנאי לקבלת תעודת הגמר הממשלתית.
 
תעודת גמר ממשלתית:
תוענק מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה לכל אלה שיעמדו בכל חובותיהם הלימודיים.
 
היתר ניהול מקצועי:
יוענק ע"י אגף הרישוי במשרד התחבורה לכל מסיימי הקורס שבידם תעודת גמר ממשלתית ובתנאי שלא חלו שינויים משמעותיים בתנאי הקבלה לקורס כגון: מצב בריאות או עבירות תנועה חמורות.