השתלמויות שנתיות למורי נהיגה

כללי:
אגף הרישוי במשרד התחבורה מחייב את מורי הנהיגה והמנהלים המקצועיים הפעילים ושאינם פעילים בהשתלמויות שנתיות כתנאי לחידוש רישיונות ההוראה.
 
נושאי ההשתלמויות:
בכל שנה מחליט אגף הרישוי על הנושא שיוביל את ההשתלמות.

תיאור התהליך לקבלה להשתלמות:

  • יש לצלצל לטלפון: 1-800-35-35-08 ולהירשם מבעוד מועד.
  • יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי או אגרת בנק הדואר.
  • יש להצטייד מראש ברישיון נהיגה/הוראה ובת"ז לפני ההגעה לאתר ההשתלמות.
משך ההשתלמות :
 6 שעות אקדמיות בימי שישי