קורס תוספות סוג לרישיון הוראה לכל סוגי כלי הרכב

כללי:
ההשתלמות מיועדת למורי נהיגה לרכב פרטי המבקשים להוסיף סוג  לרישיון הוראת הנהיגה שלהם.
ההשתלמות כוללת לימוד עיוני של 56 שעות שבסופו מבחן אינטגרטיבי של כל המקצועות הנלמדים בקורס.
רק מעבר בהצלחה של המבחן העיוני ומבחן תיאוריה מאפשר לימוד החלק המעשי של הקורס הכולל; נהיגה נכונה ומתודיקה.
המבחן המעשי מתבצע ע"י הממונה המחוזי על בתיה"ס לנהיגה.
 
בדוק אם אתה עומד בתנאי הסף לקבלה להשתלמות תוספת סוג
 • מחזיק ברישיון נהיגה במשך 3 שנים לפחות ברכב עליו אתה מבקש להוסיף סוג
 • מחזיק ברישיון הוראת נהיגה לרכב פרטי לפחות שנה אחת.
 • ללא רישום פלילי שעלול למנוע מלקבל תעודת יושר מהמשטרה
 • ללא עבירות תנועה חמורות (לשיקול דעתה של רשות הרישוי)
 • מצב בריאותי וכושר ראייה תקינים

תיאור התהליך לקבלה להשתלמות:

 • יש להצטייד ברישיון נהיגה/הוראה ובת"ז.
 • יש לגשת למשרדו של המפקח המחוזי על בתיה"ס לנהיגה במשרד הרישוי המחוזי.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יבדוק אם המסמכים הרלוונטיים תומכים בתנאי הסף לקבלה להשתלמות.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יבקש עבורך תעודת יושר מהמטה הארצי של המשטרה.
 • המפקח על בתיה"ס לנהיגה יפנה אותך לבדיקות רפואיות על גבי רש"ל 18.
 • תעודת יושר ובדיקות רפואיות תקינות הם תנאי לקבלת ההפניה לקורס.
 • עם קבלת ההפניה פנה אלינו בהקדם כדי שנרשום אותך לקורס הקרוב.
משך הקורס:
החלק העיוני – 56 שעות (פריסת השעות בתאום עם המשתתפים)
החלק המעשי – 10 שיעורים לפחות בנהיגה נכונה ו – 12 שעות במתודיקה .
 
תוכנית הלימודים העיונית:
דיני תעבורה, נהלי רישוי, חידושים טכנולוגיים ,נהיגה נכונה, נהיגה מתקדמת, , מתודיקה של הוראת נהיגה .
 
תוכנית הלימודים המעשית:
בטרם תתחיל ללמוד את החלק המעשי תידרש לעבור מבחן עיוני על אותו סוג רכב עליו אתה מבקש תוספת סוג.
תוכנית הלימודים המעשית כוללת נהיגה נכונה, מתודיקה של הוראת הנהיגה
 
מבחנים:
מבחן אינטגרטיבי פנימי המכיל את כל הנושאים שנלמדו בחלק העיוני של הקורס.
מבחנים מעשיים חיצוניים בנהיגה נכונה ומתודיקה של הוראת הנהיגה הנערכים ע"י המפקח המחוזי על בתיה"ס לנהיגה.
 
תעודת גמר ממשלתית:
תוענק מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה לכל אלה שיעמדו בכל חובותיהם הלימודיים העיוניים .
 
רישיון להוראת נהיגה לסוגים שונים
יוענק ע"י אגף הרישוי במשרד התחבורה לכל מסיימי הקורס העיוני שבידם תעודת גמר ממשלתית ולאחר שלמדו ונבחנו בבחינה מעשית ע"י הממונה על בתיה"ס לנהיגה או נציגו. 
תנאי נוסף: לא חלו שינויים משמעותיים בתנאי הקבלה לקורס כגון: מצב בריאות או עבירות תנועה חמורות.