תחומי עיסוק

  • ניהול ותפעול בתי"ס לתחבורה
  • ניהול ותפעול מכללה לתחבורה
  • הפעלת קורסי קיץ ללימוד נהיגה עבור ילדי עובדי ארגונים ומפעלים
  • כתיבת חומר תורתי בתחום התחבורה והבטיחות בדרכים
  • פיתוח והנחיית סדנאות לבטיחות בדרכים בבתי"ס תיכוניים וארגונים
  • ניהול ותפעול השתלמויות שנתיות למורי נהיגה
  • ניהול ותפעול מכרזים ממשלתיים
  • ייעוץ לוועדות ממשלתיות בתחום הכשרת הנהג בישראל


  •