קורס נהגי אוטובוס זעיר פרטי

כללי:
הקורס מיועד לציבור נוהגים ונוהגים המבקשים לנהוג באוטובוס זעיר פרטי שלא בשכר ולהסיע עד 16/19 נוסעים.
בקורס לומדים כ-5 מקצועות ב- 70 שעות לימוד עיוניות, בסוף לימוד עזרה ראשונה נערך מבחן פנימי ובסוף לימוד של כל המקצועות נערך מבחן מסכם (חיצוני) החלק המעשי של הקורס; לימוד נהיגה וטסט  מתבצע בבתי"ס לנהיגה דרכים.
 
בדוק אם אתה עומד בתנאי הסף לקבלה לקורס נהגי אוטובוס זעיר פרטי ?
  • מחזיק ברישיון נהיגה לרכב פרטי לפחות.
  • מצב בריאותי תקין

תיאור התהליך לקבלה לקורס:

  • גש לתחנת צילום ממוחשבת ובקש בקשה לקבלת רישיון נהיגה לאוטובוס זעיר פרטי דרגה D3.
  • בצע בדיקות עיניים אצל אופטומטריסט מורשה ובדיקה רפואית אצל רופא המשפחה.
  • הבא את הטופס הירוק עם התמונה + צילום ת"ז ורישיון נהיגה למכללת דרכים
  • רכזת התחבורה במכללה תפעל עבורך מול משרד הרישוי לצורך קבלת הפנייה לקורס.
  • עם קבלת ההפניה נודיע לך על פתיחת הקורס.
משך הקורס:
החלק העיוני – 70 שעות (פריסת השעות בתאום עם המשתתפים)
החלק המעשי – בבית ספר לנהיגה דרכים. נכון לעכשיו אין דרישה למספר מינימאלי של שיעורים מעשיים .
 
תוכנית הלימודים העיונית:
דיני תעבורה, נהיגה מונעת, הכרת הרכב, מסיעי ילדים, עזרה ראשונה.
 
תוכנית הלימודים המעשית:
בהתאם לכרטיס התלמיד
 
תעודת גמר ממשלתית:
תוענק מטעם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה לכל אלה שיעמדו בכל חובותיהם הלימודיים העיוניים.
 
רישיון לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי:
יוענק ע"י אגף הרישוי במשרד התחבורה לכל מסיימי הקורס שבידם תעודת גמר ממשלתית שעברו בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) ובתנאי שלא חלו שינויים משמעותיים בתנאי הקבלה לקורס כגון: מצב בריאות או עבירות תנועה חמורות.
מי שמחזיק ברישיון לרכב פרטי בלבד יוכל להסיע עד 16 נוסעים באוטובוס זעיר פרטי
מי שמחזיק ברישיון נהיגה למשאית יוכל להסיע 19 נוסעים באוטובוס זעיר פרטי